Dłużnik

MULTIFOOD REST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5 372,34 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 548b0101

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MULTIFOOD REST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Miodowa 4 / 7
52-116 Iwiny Dolnośląskie

Siedziba: Iwiny
REGON: 361380632
NIP: 8971808217
KRS: 0000555842

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 671,95 PLN
Data wymagalności: 10 września 2021

W sumie:
Wartość: 4 671,95 PLN
Koszty sądowe: 700,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

5 372,34 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
16 grudnia 2021

Data wystawienia:
29 grudnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!