pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Firma "AXEL" Bogusław Piekar
5 156,69 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 512d8e54

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Firma "AXEL" Bogusław Piekar
ul. Piękna
97-200 Tomaszów mazowiecki Łódzkie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 269,28 PLN
Data wymagalności: 14 kwietnia 2023
2. Gospodarcze
Wartość: 187,02 PLN
Data wymagalności: 14 kwietnia 2023

W sumie:
Wartość: 4 456,30 PLN
Koszty sądowe: 700,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

5 156,69 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
13 maja 2024

Data wystawienia:
13 maja 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!