Dłużnik

AKU MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21 794,88 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 5044a443

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
AKU MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Obrońców Westerplatte 51
40-335 Katowice Śląskie

Siedziba: Katowice
REGON: 366131862
NIP: 7343544861
KRS: 0000653802

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 20 036,84 PLN
Data wymagalności: 13 grudnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 302,65 PLN
Data wymagalności: 13 grudnia 2019

W sumie:
Wartość: 20 339,49 PLN
Koszty sądowe: 2 655,39 PLN

Spłacono:

1 200,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

21 794,88 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
25 stycznia 2021

Data wystawienia:
25 stycznia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!