Dłużnik

"PLENUS" BOMBA SPÓŁKA JAWNA
2 730,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 4faa722d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"PLENUS" BOMBA SPÓŁKA JAWNA
Lubenia 618
36-042 Lubenia Podkarpackie

Siedziba: Lubenia
REGON: 690464127
NIP: 8132277406
KRS: 0000004090

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 2 100,00 PLN
Data wymagalności: 14 września 2018

W sumie:
Wartość: 2 100,00 PLN
Koszty sądowe: 630,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 730,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
16 stycznia 2020


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!