Dłużnik

AM CONSULTING - Anna Majda
1 473,38 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 4ed356f4

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
AM CONSULTING - Anna Majda
Małgorzaty 9
45-680 Opole Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 492,00 PLN
Data wymagalności: 20 kwietnia 2015
2. Gospodarcze
Wartość: 492,00 PLN
Data wymagalności: 20 maja 2015
3. Gospodarcze
Wartość: 492,00 PLN
Data wymagalności: 31 maja 2015
4. Gospodarcze
Wartość: 492,00 PLN
Data wymagalności: 20 lipca 2015

W sumie:
Wartość: 1 968,00 PLN
Koszty sądowe: 930,38 PLN

Spłacono:

1 425,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

1 473,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
24 lutego 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!