pon.-pt. 9.00-17.00
509 748 885

Dłużnicy

PLANETARIUM MACIEJ GEMBAL
PLANETARIUM GRAŻYNA GEMBAL
1 801,50 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 4e4e7c3b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnicy:
PLANETARIUM MACIEJ GEMBAL
ul. Rudzka 33/35
93-423 Łódź Łódzkie

PLANETARIUM GRAŻYNA GEMBAL
ul. Rudzka 33/35
93-423 Łódź Łódzkie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 422,58 PLN
Data wymagalności: 6 września 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 171,11 PLN
Data wymagalności: 6 września 2018

W sumie:
Wartość: 1 593,69 PLN
Koszty sądowe: 630,39 PLN

Spłacono:

422,58 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

1 801,50 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
9 października 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!