Dłużnicy

Janina Kolanowska
Marta Machała
4 162,31 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 4e0610ba

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnicy:
Janina Kolanowska
93-166 Łódź Łódzkie
Marta Machała
93-166 Łódź Łódzkie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 537,44 PLN
Data wymagalności: 11 października 2021
2. Cywilne
Wartość: 531,24 PLN
Data wymagalności: 10 listopada 2021
3. Cywilne
Wartość: 541,48 PLN
Data wymagalności: 10 grudnia 2021
4. Cywilne
Wartość: 772,48 PLN
Data wymagalności: 10 stycznia 2022
5. Cywilne
Wartość: 829,28 PLN
Data wymagalności: 10 lutego 2022

W sumie:
Wartość: 3 211,92 PLN
Koszty sądowe: 950,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 162,31 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 czerwca 2022

Data wystawienia:
2 czerwca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!