Dłużnik

Krzysztof Mazurek
2 988,83 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 4dbf7d81

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Krzysztof Mazurek
41-506 Chorzów Śląskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 2 316,44 PLN
Data wymagalności: 8 listopada 2017
2. Cywilne
Wartość: 110,00 PLN
Data wymagalności: 8 listopada 2017

W sumie:
Wartość: 2 426,44 PLN
Koszty sądowe: 631,39 PLN

Spłacono:

69,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 988,83 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
6 lutego 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!