Dłużnik

GRZEGORZ HOŁDA FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA EKO-BUD
4 460,29 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 4803e580

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GRZEGORZ HOŁDA FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA EKO-BUD
nd. 140
33-191 Jastrzębia Małopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 809,90 PLN
Data wymagalności: 14 maja 2022

W sumie:
Wartość: 3 809,90 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 460,29 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
6 września 2022

Data wystawienia:
6 września 2022


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!