Dłużnik

WOJCIECH BRESSA WOJBRES - TRANS
8 396,57 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 47e4b970

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
WOJCIECH BRESSA WOJBRES - TRANS
ul. Słowiańska 38B / 5
61-664 Poznań Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 6 771,88 PLN
Data wymagalności: 27 października 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 324,30 PLN
Data wymagalności: 28 października 2021

W sumie:
Wartość: 7 096,18 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

8 396,57 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
30 marca 2022

Data wystawienia:
30 marca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!