pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

P.P.H.U. - "SOKÓŁ" Wojciech Morawski
290,38 PLN

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 479e1340

Niniejsza ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
P.P.H.U. - "SOKÓŁ" Wojciech Morawski
Sokole 10
77-300 Sokole Pomorskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 200,00 PLN
Data wymagalności: 14 listopada 2016

W sumie:
Wartość: 200,00 PLN
Koszty sądowe: 90,38 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

290,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Trwa postępowanie sądowe

Data wystawienia:
5 stycznia 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Natalia
    
    Sargun-Stasiak

  Natalia Sargun-Stasiak Radca prawny

  natalia@bsradcowie.pl , tel.: 607 318 219

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Gdańsku
  (Nr wpisu: GD/GD/2735)

  Miejscowość: Gdańsk
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!