Dłużnik

FRANKI FUNDAMENTY SPÓŁKA AKCYJNA
18 683,41 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 461f585c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
FRANKI FUNDAMENTY SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Bystra 7
61-366 Poznań Wielkopolskie

Siedziba: Poznań
REGON: 639539388
NIP: 7792043559
KRS: 0000518682

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 7 999,92 PLN
Data wymagalności: 26 lipca 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 8 081,10 PLN
Data wymagalności: 31 lipca 2017

W sumie:
Wartość: 16 081,02 PLN
Koszty sądowe: 2 602,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

18 683,41 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
16 września 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!