Dłużnik

BINŻ SPÓŁKA AKCYJNA
39 734,09 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 41a0ef98

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BINŻ SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Olsztyńska 3
97-400 Bełchatów Łódzkie

Siedziba: Bełchatów
REGON: 590022160
NIP: 7690502667
KRS: 0000320932

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 368,92 PLN
Data wymagalności: 30 czerwca 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 636,34 PLN
Data wymagalności: 7 lipca 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 702,59 PLN
Data wymagalności: 21 lipca 2021
4. Gospodarcze
Wartość: 6 273,77 PLN
Data wymagalności: 21 lipca 2021
5. Gospodarcze
Wartość: 780,19 PLN
Data wymagalności: 20 sierpnia 2021
6. Gospodarcze
Wartość: 2 752,00 PLN
Data wymagalności: 20 sierpnia 2021
7. Gospodarcze
Wartość: 1 830,24 PLN
Data wymagalności: 24 sierpnia 2021
8. Gospodarcze
Wartość: 777,50 PLN
Data wymagalności: 24 sierpnia 2021
9. Gospodarcze
Wartość: 2 546,10 PLN
Data wymagalności: 2 września 2021
10. Gospodarcze
Wartość: 2 317,04 PLN
Data wymagalności: 3 września 2021
11. Gospodarcze
Wartość: 589,91 PLN
Data wymagalności: 3 września 2021
12. Gospodarcze
Wartość: 2 729,12 PLN
Data wymagalności: 21 września 2021
13. Gospodarcze
Wartość: 304,71 PLN
Data wymagalności: 27 września 2021
14. Gospodarcze
Wartość: 3 626,29 PLN
Data wymagalności: 27 września 2021
15. Gospodarcze
Wartość: 5 092,20 PLN
Data wymagalności: 1 października 2021
16. Gospodarcze
Wartość: 359,78 PLN
Data wymagalności: 21 października 2021

W sumie:
Wartość: 35 686,70 PLN
Koszty sądowe: 4 047,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

39 734,09 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
3 stycznia 2022

Data wystawienia:
3 stycznia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!