pon.-pt. 9.00-17.00
509 748 885

Dłużnik

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GASTRONET" DARIUSZ WĄDOŁOWSKI
459,38 PLN

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 4115f49b

Niniejsza ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GASTRONET" DARIUSZ WĄDOŁOWSKI
ul. Gdańska 14A
12-200 Pisz Warmińsko-mazurskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 369,00 PLN
Data wymagalności: 27 lipca 2016

W sumie:
Wartość: 369,00 PLN
Koszty sądowe: 90,38 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

459,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Trwa postępowanie sądowe

Data wystawienia:
20 grudnia 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!