Dłużnicy

REKLAMOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
REKLAMOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2 350,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 40a62f34

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnicy:
REKLAMOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Rzeczna 6
03-794 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 364153776
NIP: 5242798903
KRS: 0000610952
REKLAMOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Rzeczna 6
03-794 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 140029216
NIP: 5242528670
KRS: 0000229494

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 611,55 PLN
Data wymagalności: 26 marca 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 560,66 PLN
Data wymagalności: 26 marca 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 5 720,99 PLN
Data wymagalności: 30 marca 2021
4. Gospodarcze
Wartość: 333,33 PLN
Data wymagalności: 7 kwietnia 2021
5. Gospodarcze
Wartość: 942,12 PLN
Data wymagalności: 8 kwietnia 2021
6. Gospodarcze
Wartość: 2 558,18 PLN
Data wymagalności: 8 kwietnia 2021
7. Gospodarcze
Wartość: 546,06 PLN
Data wymagalności: 8 kwietnia 2021
8. Gospodarcze
Wartość: 218,33 PLN
Data wymagalności: 13 kwietnia 2021
9. Gospodarcze
Wartość: 166,67 PLN
Data wymagalności: 14 kwietnia 2021
10. Gospodarcze
Wartość: 847,85 PLN
Data wymagalności: 20 kwietnia 2021
11. Gospodarcze
Wartość: 646,14 PLN
Data wymagalności: 21 kwietnia 2021
12. Gospodarcze
Wartość: 129,53 PLN
Data wymagalności: 23 kwietnia 2021
13. Gospodarcze
Wartość: 1 801,58 PLN
Data wymagalności: 30 kwietnia 2021

W sumie:
Wartość: 16 082,99 PLN
Koszty sądowe: 2 650,39 PLN

Spłacono:

16 382,99 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 350,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
13 października 2021

Data wystawienia:
13 października 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!