Dłużnik

USŁUGI STUDNIARSKIE I HYDRAULICZNE Zbigniew Krupiński
1 404,86 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 407c8e78

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
USŁUGI STUDNIARSKIE I HYDRAULICZNE Zbigniew Krupiński
LITWINKI 21A
13-100 Nidzica Warmińsko-mazurskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 930,48 PLN
Data wymagalności: 14 sierpnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 173,99 PLN
Data wymagalności: 13 września 2019

W sumie:
Wartość: 1 104,47 PLN
Koszty sądowe: 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 404,86 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
29 stycznia 2020

Data wystawienia:
29 stycznia 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!