Dłużnik

BŁASZAK ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
14 905,70 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 3c6a1236

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BŁASZAK ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
nd. 33 / 1
88-192 Sadłogoszcz Kujawsko-pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 6 300,51 PLN
Data wymagalności: 22 kwietnia 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 6 016,80 PLN
Data wymagalności: 12 sierpnia 2020

W sumie:
Wartość: 12 317,31 PLN
Koszty sądowe: 2 588,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

14 905,70 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
22 listopada 2021

Data wystawienia:
22 listopada 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!