pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

MARIUSZ BULSA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MECHANIKA POJAZDOWA
1 110,73 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 3c3bb598

Niniejsza ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MARIUSZ BULSA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MECHANIKA POJAZDOWA
ul. Stefana Żeromskiego 45/49 / 13
50-312 Wrocław Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 810,35 PLN
Data wymagalności: 12 stycznia 2016

W sumie:
Wartość: 810,35 PLN
Koszty sądowe: 300,38 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

1 110,73 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
10 października 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA WE WROCŁAWIU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 1012)

  Miejscowość: Wrocław
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!