pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

CENTRUM ZAOPATRZENIA REHABILITACYJNEGO "PANACEUM" MARIUSZ GÓRECKI
766,88 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 36782f40

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
CENTRUM ZAOPATRZENIA REHABILITACYJNEGO "PANACEUM" MARIUSZ GÓRECKI
Żwirki i Wigury 17
32-400 Myślenice Małopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 618,92 PLN
Data wymagalności: 31 lipca 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 1 924,13 PLN
Data wymagalności: 21 sierpnia 2017

W sumie:
Wartość: 3 543,05 PLN
Koszty sądowe: 645,39 PLN

Spłacono:

3 421,56 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

766,88 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 sierpnia 2018

Data wystawienia:
11 stycznia 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!