Dłużnik

Selgeo ND Przemysław Losert
12 879,31 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 3625d2d1

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Selgeo ND Przemysław Losert
ul. Towarowa 23
43-100 Tychy Śląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 13 378,59 PLN
Data wymagalności: 31 grudnia 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 300,32 PLN
Data wymagalności: 31 grudnia 2018

W sumie:
Wartość: 13 678,91 PLN
Koszty sądowe: 2 588,39 PLN

Spłacono:

3 387,99 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

12 879,31 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
4 marca 2021

Data wystawienia:
6 lutego 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!