pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

BTG Partner Paweł Tyrawski
4 142,59 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 35d81cf0

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BTG Partner Paweł Tyrawski
ul. Joachima Lelewela 28
85-652 Bydgoszcz Kujawsko-pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 664,20 PLN
Data wymagalności: 28 lutego 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 664,20 PLN
Data wymagalności: 26 marca 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 664,20 PLN
Data wymagalności: 24 kwietnia 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 664,20 PLN
Data wymagalności: 27 maja 2019
5. Gospodarcze
Wartość: 664,20 PLN
Data wymagalności: 24 czerwca 2019
6. Gospodarcze
Wartość: 171,20 PLN
Data wymagalności: 1 marca 2019

W sumie:
Wartość: 3 492,20 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 142,59 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
7 kwietnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!