pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

Koszykarski Klub Sportowy Turów Zgorzelec SA
14 994,94 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 34639344

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Koszykarski Klub Sportowy Turów Zgorzelec SA
Lubańska 9A
59-900 Zgorzelec Dolnośląskie

Siedziba: Zgorzelec 59-900 lubańska 9a
REGON: 020333513
NIP: 6151951558
KRS: 0000262480

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 3 441,46 PLN
Data wymagalności: 31 grudnia 2017
2. Cywilne
Wartość: 1 500,00 PLN
Data wymagalności: 15 lutego 2018
3. Cywilne
Wartość: 2 440,24 PLN
Data wymagalności: 10 stycznia 2018
4. Cywilne
Wartość: 1 500,00 PLN
Data wymagalności: 15 marca 2018
5. Cywilne
Wartość: 3 000,00 PLN
Data wymagalności: 10 maja 2018
6. Cywilne
Wartość: 556,85 PLN
Data wymagalności: 10 maja 2018

W sumie:
Wartość: 12 438,55 PLN
Koszty sądowe: 2 556,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

14 994,94 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
29 czerwca 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA WE WROCŁAWIU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 1012)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!