Dłużnik

BIURO PODRÓŻY "OPAWY" W. TOKARZ SPÓŁKA JAWNA
3 813,33 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 34582259

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BIURO PODRÓŻY "OPAWY" W. TOKARZ SPÓŁKA JAWNA
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4
48-340 Głuchołazy Opolskie

Siedziba: Głuchołazy
REGON: 530987020
NIP: 7551002211
KRS: 0000096484

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 997,56 PLN
Data wymagalności: 14 lutego 2018
2. Cywilne
Wartość: 1 265,94 PLN
Data wymagalności: 14 marca 2018
3. Cywilne
Wartość: 613,44 PLN
Data wymagalności: 26 marca 2018

W sumie:
Wartość: 2 876,94 PLN
Koszty sądowe: 936,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

3 813,33 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
17 czerwca 2019

Data wystawienia:
5 kwietnia 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Agnieszka
    Marta
    Poniewierka

  Agnieszka Marta Poniewierka Radca prawny

  kancelaria@kancelaria-poniewierka.com.pl , tel.: 531 695 117

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: 3157)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!