Dłużnik

F.H.U. HUKARDO Dawid Dobierzyński
1 416,25 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 338963f1

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
F.H.U. HUKARDO Dawid Dobierzyński
ul. Farna 1
64-050 Wielichowo Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 258,30 PLN
Data wymagalności: 30 lipca 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 258,30 PLN
Data wymagalności: 30 października 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 172,20 PLN
Data wymagalności: 5 lutego 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 170,08 PLN
Data wymagalności: 31 lipca 2019
5. Gospodarcze
Wartość: 174,94 PLN
Data wymagalności: 31 października 2019
6. Gospodarcze
Wartość: 172,04 PLN
Data wymagalności: 6 lutego 2020

W sumie:
Wartość: 1 205,86 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 416,25 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
5 stycznia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!