Dłużnik

Marcin Moliński
1 204,71 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 33799d91

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Marcin Moliński
67-400 Wschowa Lubuskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 300,00 PLN
Data wymagalności: 31 maja 2021
2. Cywilne
Wartość: 600,00 PLN
Data wymagalności: 18 czerwca 2021
3. Cywilne
Wartość: 4,32 PLN
Data wymagalności: 18 czerwca 2021

W sumie:
Wartość: 904,32 PLN
Koszty sądowe: 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 204,71 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
25 listopada 2021

Data wystawienia:
25 listopada 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!