pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

Tadeusz Sekudewicz
4 650,63 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 3321335b

Niniejsza ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Tadeusz Sekudewicz
81-461 Gdynia Pomorskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 4 000,00 PLN
Data wymagalności: 31 lipca 2016

W sumie:
Wartość: 4 000,00 PLN
Koszty sądowe: 650,63 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

4 650,63 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
11 lipca 2017

Data wystawienia:
22 grudnia 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Natalia
    
    Sargun-Stasiak

  Natalia Sargun-Stasiak Radca prawny

  natalia@bsradcowie.pl , tel.: 607 318 219

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Gdańsku
  (Nr wpisu: GD/GD/2735)

  Miejscowość: Gdańsk
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!