Dłużnik

MARTRANS PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MARCIN PIETRZAK
2 308,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 32e6b546

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MARTRANS PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MARCIN PIETRZAK
ul. Piątkowska 83W / 61
95-100 Zgierz Łódzkie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 476,00 PLN
Data wymagalności: 16 maja 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 182,00 PLN
Data wymagalności: 26 czerwca 2021

W sumie:
Wartość: 1 658,00 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 308,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
30 listopada 2021

Data wystawienia:
1 grudnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!