Dłużnik

USŁUGI TECHNICZNO - BUDOWLANO - MELIORACYJNE "HYDROTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 283,68 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 3282ac93

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
USŁUGI TECHNICZNO - BUDOWLANO - MELIORACYJNE "HYDROTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Powstańców Styczniowych 2 / 103
62-510 Konin Wielkopolskie

Siedziba: Konin
REGON: 369677870
NIP: 9112027109
KRS: 0000718833

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 350,97 PLN
Data wymagalności: 21 stycznia 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 564,94 PLN
Data wymagalności: 25 stycznia 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 367,19 PLN
Data wymagalności: 25 stycznia 2021
4. Gospodarcze
Wartość: 359,01 PLN
Data wymagalności: 25 stycznia 2021
5. Gospodarcze
Wartość: 71,28 PLN
Data wymagalności: 2 lutego 2021
6. Gospodarcze
Wartość: 919,90 PLN
Data wymagalności: 20 kwietnia 2021

W sumie:
Wartość: 2 633,29 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 283,68 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
20 czerwca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!