Dłużnik

Dariusz Pomietło TECHNIKA SANITARNA I CIEPLNA ''SANI-TECH
21 852,83 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 300a7d67

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Dariusz Pomietło TECHNIKA SANITARNA I CIEPLNA ''SANI-TECH
ul. Senatorska 14 / 3
58-316 Wałbrzych Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 16 389,53 PLN
Data wymagalności: 26 maja 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 2 493,33 PLN
Data wymagalności: 1 czerwca 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 319,58 PLN
Data wymagalności: 27 maja 2021

W sumie:
Wartość: 19 202,44 PLN
Koszty sądowe: 2 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

21 852,83 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
10 stycznia 2022

Data wystawienia:
10 stycznia 2022


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!