pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

ANNA TATARZYN SKLEP "TATAR"
860,28 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 2fe3a8b2

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ANNA TATARZYN SKLEP "TATAR"
ul. Żwirki i Wigury 9
76-150 Darłowo Zachodniopomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 424,90 PLN
Data wymagalności: 23 stycznia 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 225,00 PLN
Data wymagalności: 7 marca 2017

W sumie:
Wartość: 649,90 PLN
Koszty sądowe: 210,38 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

860,28 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
4 grudnia 2017

Data wystawienia:
8 maja 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Natalia
    
    Sargun-Stasiak

  Natalia Sargun-Stasiak Radca prawny

  natalia@bsradcowie.pl , tel.: 607 318 219

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Gdańsku
  (Nr wpisu: GD/GD/2735)

  Miejscowość: Gdańsk
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!