Dłużnik

MATEUSZ ZIEBART
1 156,95 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 2f6343e1

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MATEUSZ ZIEBART
ul. Modrakowa 80 / 18
85-864 Bydgoszcz Kujawsko-pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 154,98 PLN
Data wymagalności: 26 sierpnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 154,98 PLN
Data wymagalności: 2 października 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 154,98 PLN
Data wymagalności: 5 czerwca 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 154,98 PLN
Data wymagalności: 5 lipca 2019
5. Gospodarcze
Wartość: 154,98 PLN
Data wymagalności: 31 lipca 2019
6. Gospodarcze
Wartość: 171,66 PLN
Data wymagalności: 6 czerwca 2019

W sumie:
Wartość: 946,56 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 156,95 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
24 sierpnia 2020

Data wystawienia:
24 sierpnia 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 88 3288 663

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!