Dłużnik

1.APTEKA "GRODZKA" 2."MEDICO" MARIUSZ GRABIŃSKI 3. APTEKA SŁONECZNA 4. APTEKA SŁONECZNA SPÓŁKA CYWILNA
6 478,99 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 2f2755d4

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
1.APTEKA "GRODZKA" 2."MEDICO" MARIUSZ GRABIŃSKI 3. APTEKA SŁONECZNA 4. APTEKA SŁONECZNA SPÓŁKA CYWILNA
ul. gen. Władysława Andersa 183
58-304 Wałbrzych Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 589,30 PLN
Data wymagalności: 21 stycznia 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 2 589,30 PLN
Data wymagalności: 12 lutego 2021

W sumie:
Wartość: 5 178,60 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

6 478,99 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
29 grudnia 2021

Data wystawienia:
30 grudnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!