Dłużnik

Mateusz Chroń
3 376,59 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 2ef35158

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Mateusz Chroń
22-604 Tarnawatka Lubelskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 1 000,00 PLN
Data wymagalności: 1 marca 2019
2. Cywilne
Wartość: 1 000,00 PLN
Data wymagalności: 1 kwietnia 2019
3. Cywilne
Wartość: 445,20 PLN
Data wymagalności: 27 maja 2019

W sumie:
Wartość: 2 445,20 PLN
Koszty sądowe: 931,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 376,59 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
28 lutego 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!