Dłużnik

PRO-CAR HUBERT PŁOŃSKI
3 417,69 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 2dca844b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PRO-CAR HUBERT PŁOŃSKI
nd. 19/1
16-061 Kolonia koplany Podlaskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 677,35 PLN
Data wymagalności: 10 lipca 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 306,89 PLN
Data wymagalności: 15 lipca 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 1 783,06 PLN
Data wymagalności: 12 września 2019

W sumie:
Wartość: 2 767,30 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 417,69 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
17 czerwca 2021

Data wystawienia:
17 czerwca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!