Dłużnik

ECO PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 489,99 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 2c6fad28

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ECO PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Doktora Tkaczowa 407A
36-040 Boguchwała Podkarpackie

Siedziba: Boguchwała
REGON: 180879633
NIP: 5170360102
KRS: 0000430724

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 853,60 PLN
Data wymagalności: 11 października 2018

W sumie:
Wartość: 2 853,60 PLN
Koszty sądowe: 636,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

3 489,99 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
15 stycznia 2020

Data wystawienia:
15 stycznia 2020


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!