Dłużnik

P.H.U SYLWER TRZOS SYLWESTER
2 962,08 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 2c24cf08

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
P.H.U SYLWER TRZOS SYLWESTER
Czarna Wieś 21B
26-670 Czarna wieś Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 031,70 PLN
Data wymagalności: 21 lipca 2016

W sumie:
Wartość: 2 031,70 PLN
Koszty sądowe: 930,38 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 962,08 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
14 czerwca 2017

Data wystawienia:
13 lutego 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!