Dłużnik

"TOMAR" L.STODULSKI I H.SUDZIARSKI SPÓŁKA JAWNA
930,38 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 2b17fc55

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"TOMAR" L.STODULSKI I H.SUDZIARSKI SPÓŁKA JAWNA
ul. Fiołkowa 30
83-050 Czapielsk Pomorskie

Siedziba: Czapielsk
REGON: 220581305
NIP: 6040091466
KRS: 0000302664

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 512,00 PLN
Data wymagalności: 6 stycznia 2016

W sumie:
Wartość: 1 512,00 PLN
Koszty sądowe: 930,38 PLN

Spłacono:

1 512,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

930,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Natalia
    
    Sargun-Stasiak

  Natalia Sargun-Stasiak Radca prawny

  natalia@bsradcowie.pl , tel.: 607 318 219

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Gdańsku
  (Nr wpisu: GD/GD/2735)

  Miejscowość: Gdańsk
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!