Dłużnik

MEB - COOL - Waldemar Kręt
2 922,93 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 2aa12ba7

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MEB - COOL - Waldemar Kręt
Dereźnia-Zagrody 17
23-400 Dereźnia-zagrody Lubelskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 091,00 PLN
Data wymagalności: 27 lutego 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 181,54 PLN
Data wymagalności: 2 marca 2021

W sumie:
Wartość: 2 272,54 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 922,93 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
30 listopada 2021

Data wystawienia:
30 listopada 2021


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!