Dłużnik

LONDAR BIURO TURYSTYKI SZKOLNEJ DARIUSZ RAUS
1 710,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 298744d7

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
LONDAR BIURO TURYSTYKI SZKOLNEJ DARIUSZ RAUS
ul. Cieplicka 83 / 8
58-560 Jelenia góra Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 1 500,00 PLN
Data wymagalności: 30 września 2016

W sumie:
Wartość: 1 500,00 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 710,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
19 września 2018

Data wystawienia:
27 marca 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Agata
    
    Urban-Brodowska

  Agata Urban-Brodowska Radca prawny

  agata@bsradcowie.pl , tel.: 509 432 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Gdańsku
  (Nr wpisu: GD/E/283)

  Miejscowość: Gdańsk
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!