Dłużnik

EUROVOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2 410,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 293b05bb

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
EUROVOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Aleja Legionów 141D
18-400 Łomża Podlaskie

Siedziba: Łomża
REGON: 384957246
NIP: 7182153485
KRS: 0000814736

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 1 360,00 PLN
Data wymagalności: 14 września 2021
2. Cywilne
Wartość: 400,00 PLN
Data wymagalności: 17 września 2021

W sumie:
Wartość: 1 760,00 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 410,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
25 lutego 2022

Data wystawienia:
25 lutego 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    
    Grzywocz

  Paweł Grzywocz Adwokat

  adwokatgrzywocz@gmail.com , tel.: 698 661 081

  IZBA ADWOKACKA W SIEDLCACH
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 212)

  Miejscowość: Radzyń Podlaski
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!