Dłużnik

Firma Handlowo Usługowa Marek Dapa
350,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 28815ada

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Firma Handlowo Usługowa Marek Dapa
ul. Wyzwolenia 1
47-280 Pawłowiczki Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 783,24 PLN
Data wymagalności: 22 kwietnia 2022

W sumie:
Wartość: 2 783,24 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

3 083,24 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

350,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
18 lipca 2022

Data wystawienia:
18 lipca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!