Dłużnik

EVART Ewa Brzezińska
58 660,69 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 2851e028

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
EVART Ewa Brzezińska
ul. Libijska 10C
03-977 Warszawa Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 575,25 PLN
Data wymagalności: 28 grudnia 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 799,50 PLN
Data wymagalności: 2 kwietnia 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 3 154,95 PLN
Data wymagalności: 3 kwietnia 2018
4. Gospodarcze
Wartość: 1 845,00 PLN
Data wymagalności: 10 kwietnia 2018
5. Gospodarcze
Wartość: 800,00 PLN
Data wymagalności: 16 kwietnia 2018
6. Gospodarcze
Wartość: 1 795,80 PLN
Data wymagalności: 30 kwietnia 2018
7. Gospodarcze
Wartość: 2 583,00 PLN
Data wymagalności: 23 maja 2018
8. Gospodarcze
Wartość: 2 460,00 PLN
Data wymagalności: 23 maja 2018
9. Gospodarcze
Wartość: 2 287,80 PLN
Data wymagalności: 24 maja 2018
10. Gospodarcze
Wartość: 1 820,40 PLN
Data wymagalności: 30 maja 2018
11. Gospodarcze
Wartość: 3 321,00 PLN
Data wymagalności: 15 czerwca 2018
12. Gospodarcze
Wartość: 3 345,60 PLN
Data wymagalności: 15 czerwca 2018
13. Gospodarcze
Wartość: 2 829,00 PLN
Data wymagalności: 25 czerwca 2018
14. Gospodarcze
Wartość: 2 706,00 PLN
Data wymagalności: 22 czerwca 2018
15. Gospodarcze
Wartość: 15 990,00 PLN
Data wymagalności: 28 czerwca 2018
16. Gospodarcze
Wartość: 5 289,00 PLN
Data wymagalności: 25 czerwca 2018

W sumie:
Wartość: 52 602,30 PLN
Koszty sądowe: 6 058,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

58 660,69 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
27 października 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!