Dłużnik

BMF CONSULTING Bartosz Polewka
1 176,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 26e381c5

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BMF CONSULTING Bartosz Polewka
ul. Pogodna 7
43-600 Jaworzno Śląskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 1 146,00 PLN
Data wymagalności: 5 kwietnia 2021

W sumie:
Wartość: 1 146,00 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

180,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

1 176,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
20 grudnia 2021

Data wystawienia:
20 grudnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Przemysław
    
    Kaczor

  Przemysław Kaczor Radca prawny

  przemyslaw.kaczor@sadinternetowy.pl , tel.: 505 053 931

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: KR-1972)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!