pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

FIRMA USŁUGOWA ŁUKASZ TATYSIAK
256,44 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 25f0ee43

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
FIRMA USŁUGOWA ŁUKASZ TATYSIAK
ul. Krańcowa 4b
22-100 Chełm Lubelskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 166,05 PLN
Data wymagalności: 27 października 2017

W sumie:
Wartość: 166,05 PLN
Koszty sądowe: 90,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

256,44 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
4 stycznia 2019

Data wystawienia:
25 sierpnia 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!