Dłużnik

Kamil Wasilczuk
768,93 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 2499f568

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Kamil Wasilczuk
15-689 Białystok Podlaskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 1 998,21 PLN
Data wymagalności: 16 czerwca 2020

W sumie:
Wartość: 1 998,21 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

1 879,67 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

768,93 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
6 listopada 2020

Data wystawienia:
7 listopada 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!