Dłużnik

PIOTR PIRKEL
1 095,99 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 24784741

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PIOTR PIRKEL
09-100 Płońsk Mazowieckie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 885,60 PLN
Data wymagalności: 10 października 2018

W sumie:
Wartość: 885,60 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

1 095,99 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
7 sierpnia 2019

Data wystawienia:
31 maja 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 88 3288 663

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!