Dłużnik

USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE MARCIN KUSIOŁEK
210,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 227593b3

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE MARCIN KUSIOŁEK
ul. Wojska Polskiego 10
62-420 Strzałkowo Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 23 czerwca 2016
2. Gospodarcze
Wartość: 175,28 PLN
Data wymagalności: 24 czerwca 2016

W sumie:
Wartość: 675,28 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

675,28 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

210,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
20 grudnia 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 88 3288 663

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!