Dłużnik

LOGIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
585,97 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 217e8e3d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
LOGIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Broni Pancernej 6 / 46
68-200 Żary Lubuskie

Siedziba: Żary
REGON: 081137291
NIP: 9282077939
KRS: 0000464184

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 316,94 PLN
Data wymagalności: 3 lipca 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 178,64 PLN
Data wymagalności: 3 lipca 2020

W sumie:
Wartość: 495,58 PLN
Koszty sądowe: 90,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

585,97 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
22 lutego 2021

Data wystawienia:
22 lutego 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!