Dłużnik

Ewelina Wilniewicz
3 820,26 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1f0b71b5

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Ewelina Wilniewicz
78-320 Połczyn-zdrój Zachodniopomorskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 4 580,00 PLN
Data wymagalności: 31 sierpnia 2020

W sumie:
Wartość: 4 580,00 PLN
Koszty sądowe: 700,39 PLN

Spłacono:

1 460,13 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

3 820,26 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
13 kwietnia 2021

Data wystawienia:
13 kwietnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!