Dłużnik

SBB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
26 038,42 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1e446ff9

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SBB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Adama Mickiewicza 9
60-833 Poznań Wielkopolskie

Siedziba: Poznań
REGON: 141043490
NIP: 9522052762
KRS: 0000284041

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 23 346,03 PLN
Data wymagalności: 13 kwietnia 2021

W sumie:
Wartość: 23 346,03 PLN
Koszty sądowe: 2 692,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

26 038,42 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
29 sierpnia 2022

Data wystawienia:
29 sierpnia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!